Jak to všechno vzniklo.

Spolek byl založen v květnu roku 2023, protože situace kolem opuštěných a toulavých koček z Kralup a okolí se stala finančně neúnosnou. Do té doby, jako dobrovolníci jsme vše platili ze svých vlastních úspor.

Naším posláním, je zastavit utrpení přemnožených koček v našem městě a okolních obcích.

 Zakladatelky spolku, kastrují kočky a starají se o ně  již asi osm let, ale v poslední době začalo přibývat na krmných místech více koček, které jsou neumístitelné a je třeba jim zajistit veterinární péči a krmení.

Pro jednotlivce, se tak situace kolem koček stala finančně  neudržitelnou  a bylo nutné se obrátit na širší  veřejnost a požádat o spolupráci i Obce a firmy.

Proto jsme založili spolek Kralupské kočky z. s., zřídili transparentní účet u České Spořitelny.

Jako spolek, především kastrujeme kočky v Kralupech i okolí, staráme se již řadu let o bezprizorní kočky na našich krmných místech. Všechny kočky veterinárně ošetřujeme, kastrujeme, testujeme na přenosné nemoci fiv/felv, očkujeme a odčervujeme.

Všem kočičkám v útulku hledáme domovy, nesloužíme k penzionování koček.

V neposlední řadě, také zachraňujeme zraněné kočky, odložené od  nezodpovědných majitelů a nebo bez pána.

V 2024 nám byla Krajským úřadem schválena veřejná sbírka a stali jsme se registrovaným útulkem Státní veterinární správou.


Kralupské kočky z. s. 6601633329/0800
Kralupské kočky z. s. 6601633329/0800

                                                            Transparentní účet :    6601633329/0800